1 (2)

Rallylydnad
Avancerad klass/Mästarklass
Våren 2019

Fullbokad. Inga fler anmälningar.

För dig som vill jobba med högerhandling och momenten i avancerad klass och mästarklass. Vi jobbar med uthållighet och belöningsteknik och moment som bärande av föremål, sändande till konan osv. Vi tittar på regler och testar att bygga olika banor.

Sex tillfällen
Max 6 deltagare
Varannan söndag kl 15-16:30 med start 31 mars.
Följande datum: 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 och ytterligare ett tillfälle som vi bestämmer tillsammans.

Kursledare:
Anna Frisk

Kostnad: 1100 kr

(BG 325-4935, märk betalningen med ditt namn + rally avanc) 
 
Obs! för att gå kurs på Ale BK måste du vara medlem i Ale eller Kungälv BK.
Läs mer om hur du blir medlem i Ale BK  här  

Frågor ang kursen, E-post: Anna Frisk

  • ÅÅÅÅMMDD-xxxx

Anna & Heidi