1 (2)

TÄVLINGSKURS BRUKS våren 2019
måndagar dagtid

FULLBOKAD


OBS: på grund av högt söktryck på denna kurs kan man från och med hösten 2018 enbart gå kursen under två terminer i följd, förtursprincipen gäller inte på denna kurs efter två terminer, detta för att bereda plats åt nya som vill gå kursen. Så de som gått kursen under hösten 2018 har förtur, och plats till nya kan enbart ges om någon av dem inte ämnar fortsätta, men fyra nya deltagare kan erbjudas plats hösten 2019.

Individuell coachning, endast fyra ekipage
OBS: åtta gånger
Datum:  måndagar kl 12:00-15:00 med start 4 mars. Följande datum:
18/3, 1/4, 8/4, 29/4, 13/5, 27/5, 3/6
 
Brukskurs med inriktning på specialdelarna spår och uppletande.
Upplägget är 4 ggr spår och 4 ggr uppletande.
Spår - vi kommer att fokusera på spårmotivation, tapptteknik, tekniska  bitar som vinklar och markering av apporter.
Uppletande - fokus ligger på motivation, sökstrategier samt tekniska lösningar som motverkar tugg, byten av föremål m m.
 
Du och din hund bör ha viss erfarenhet av spår och uppletande


Kursledare: Monica Henriksson, Ale BKs avtalsinstruktör

Kurskostnad: 1800:- (högre pris på grund av fler tillfällen)
(bg 325-4935, märk betalningen med ditt namn + brukskurs)
(vänta med att betala tills du får bekräftelse på att du fått plats på kursen)

Obs! för att gå kurs på Ale BK måste du vara medlem endera i Ale BK eller i Kungälv BK.
Läs mer om hur du blir medlem i Ale BK  här.


Frågor om kursen sänds till utbildning@alebk.se

Anmälan endast genom formuläret nedan:

  • ÅÅÅÅMMDD-xxxx

Monica Henriksson, Ale BKs avtalsinstruktör