1 (2)

TÄVLINGSKURS LYDNAD / BRUKSLYDNAD
Våren 2019
måndagar kvällstid

FULLBOKAD med många reserver


OBS: på grund av högt söktryck på denna kurs kan man från och med hösten 2018 enbart gå kursen under två terminer i följd, förtursprincipen gäller inte på denna kurs efter två terminer, detta för att bereda plats åt nya som vill gå kursen. Så de som gått kursen under hösten 2018 har förtur, och plats till nya kan enbart ges om någon av dem inte ämnar fortsätta, men fyra nya deltagare kan erbjuds plats hösten 2019.

Datum: måndagar kl 18.30-21.30 med start 11 mars.
Följande datum: 15/4, 6/5, 20/5, 10/6, 17/6

 
Lydnadskurs med inrikting på bruks/lydnadsklass.
Vi blandar teori och praktik på de olika moment som förekommer på tävling.
Utveckling av hjälpmoment som tex runda och tasstarget. Utveckling av fritt följ och olika positioneringar, apporteringar m m.
Vi utvecklar också vårt sätt att träna så det blir effektivare.
Individuell coachning, enbart fyra ekipage.

Kursbeskrivning

Kursledare: Monica Henriksson, Ale BKs avtalsinstruktör

Kurskostnad: 1500:-
(bg 325-4935, märk betalningen med ditt namn + tävlingskurs)
(vänta med att betala tills du får bekräftelse på att du fått plats på kursen)

Obs! för att gå kurs på Ale BK måste du vara medlem endera i Ale BK eller i Kungälv BK.
Läs mer om hur du blir medlem i Ale BK  här.


Frågor om kursen sänds till utbildning@alebk.se

Anmälan endast genom formuläret nedan:

  • ÅÅÅÅMMDD-xxxx

Monica Henriksson, Ale BKs avtalsinstruktör