1 (2)


KURSER
Har du akut behov att få hjälp med din hund som har utvecklat ett problembeteende, kontakta Ale BKs avtalsinstruktör Monica Henriksson genom att fylla i formuläret HÄR

ALLMÄN KURSINFORMATION
Vår målsättning är att det alltid ska vara minst en utbildad instruktör och minst fem deltagare för att kursen ska starta.
Vilka/vilken kurs som hålls avgörs av antalet deltagare samt tillgången på instruktörer.
Kurserna blir fort fulltecknade och intagning sker i turordning. Du kan alltid sätta upp dig på en reservlista om din kurs är full.
Anmälan endast genom formuläret som finns vid varje kurs.

Viktigt!
Läs följande, innan du anmäler dig till kurs!


Följande gäller för att gå kurs hos oss:

  • att du är medlem i SBK eller Sveriges Hundungdom, samt medlem i Ale BK eller Kungälvs BK.
  • att din hund är vaccinerad mot valpsjuka och helst även mot kennelhosta (vaccineringen mot valpsjuka inte äldre än 4 år, kennelhosta görs varje år) och ID-märkt. Detta styrker du första kurstillfället vid varje kurs du går.
  •  minimiålder är 12 år. Är du mellan 12-15 år kräver vi målsmans medverkan.
  •  kursavgiften ska EJ betalas in förrän du fått klartecken på anmälan eller fått ditt PM som bekräftar din plats.
  • Kvitto på inbetald kurs samt giltigt medlemskap skall kunna styrkas vid första kurstillfället.
  • att inbetalning till kursen ska vara klubben tillhanda INNAN kursen startar. Det är annars risk att platsen går till någon annan.
  • inbetald kursavgift betalas inte tillbaka utan giltigt vetrinärintyg. M.a.o du förbinder dig till att delta på kursen då du betalar in din kursavgift.
  • Får du förhinder till att delta vid enstaka tillfällen kan klubben inte ersätta dig dessa gånger.
  • Gick du kurs hos oss förra terminen? Meddela det och vem som var instruktör, vid anmälan eftersom du då har förtur. Gäller endast med samma hund!


Tänk på att du i samband med betalning är noggrann att skriva VEM som ska gå kursen, VEM som ska bli medlem osv. Annars blir det detektivarbete för kassören!

All kursverksamhet arrangeras i samverkan med Medborgarskolan

Frågor? Kontakta utbildningsansvarig på utbildning@alebk.se  


Samarbete med Kungälvs BK


Efter överrenskommelse med Kungälvs Brukshundklubb är DU som medlem i Ale BK välkommen att gå kurs hos dem, UTAN att bli medlem i deras klubb. Det räcker alltså att du är medlem i Ale BK, och betalar ENDAST kursavgiften på Kungälv!

Deras hemsida hittar du HÄR

Samma gäller för Medlemmar i Kungälv BK, ni är välkomna att gå kurs på Ale BK utan att vara medlem i Ale BK!