1 (2)


KURSUTVÄRDERING
 

Du som kursdeltagare ombeds att fylla i en kursutvärdering efter genomgången kurs.

Instruktören kommer inte att få veta vad just du har svarat. 

Dina synpunkter är viktiga för oss!Gör din kursutvärdering genom att fylla i formuläret nedan:
 

  • Om du svarat "delvis/nej" på någon av ovanstående frågor vill vi VÄLDIGT gärna veta hur vi kan förbättra oss i framtiden!

Alla kurser arrangeras i samarbete med