1 (2)

Här kan du registrera dina poäng i vårt "belöningssystem" för aktiva medlemmar.

Formuläret används för intjänade poäng under 2023/24. Registrera dia poäng löpande, eller spar ihop till en registrering per år.

Med några få undantag gäller principen att ideellt arbete för Ale BK ger medlemmarna 1 poäng för en hel dag, 0.5 poäng för en halvdag och 0.25 poäng för upp till 3 timmars arbete. Mer information och antal poäng per aktivitet kan läsas i tabellen i högerspalten.

Redovisning av poäng kan göras när som helst, men senast i slutet av varje år eller början av nästföljande år som arbetet gjorts.

Uttag av poäng för deltagande i kommande kurser/tävlingar/aktiviteter kan göras under nästföljande år, eller senare år.

Poäng kan sparas i maximalt 5 år. Poängen är personliga, och kan aldrig bytas mot kontanter.

Uttag kan göras endast för kurser/tävlingar/aktiviteter m m arrangerade av Ale BK.

Frågor besvaras av ansvarig för medlemspoängen Anna Frisk.

  • Typ av aktivitet, datum och antal poäng
  • Totalt antal medlemspoäng
  • Aktivitet/annat, ev tidpunkt och poänguttag

Här finns en tabell för hur många poäng du får för respektive aktivitet.

TABELL (pdf)